INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Wyjazd terenowy 20247 maja 2024 roku w Wólce Proszewskiej odbyły się zajęcia plenerowe dla studentów kierunku kryminologia, bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa informacyjnego z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UwS.
Zajęcia te, łączące teorię z praktyką, skupiły się na pracy z psami służbowymi wykorzystywanymi do poszukiwania osób. W ramach spotkania studenci mieli okazję do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, które umożliwiły im pogłębienie wiedzy i umiejętności w realiach pracy terenowej. Była to doskonała okazja do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą oraz do zrozumienia praktycznych aspektów wykorzystania psów w pracy poszukiwawczo- dochodzeniowej.
Dzięki współpracy ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Dochodzeniową (SGPD), uczestnikom szkolenia przekazana została wiedza na temat identyfikacji zapachów, a także o specyfice pracy psów w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Omówiono wyzwania i trudności związane z wykorzystaniem psów w akcjach poszukiwawczych i podkreślono korzyści płynące z ich pracy, w tym skuteczność w wykrywaniu narkotykówa.

09.05.2024.jpgRozmowa o bezpieczeństwie Polski i NATO we współczesnym środowisku (nie-)bezpieczeństwa z dr. Damianem Jarnickim pt. "Potrzeba nam właściwej percepcji" w tygodniku regionalnym "Echo Katolickie" - nr 19(1498) 9-15 maja 2024 r. (str.18). 

Dostęp online: https://echokatolickie.pl/potrzeba-nam-wlasciwej-percepcji/ i w wersji drukowanej tygodnika

DSC08313_2.jpgW dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu „XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie” nt. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewności. Konteksty poznawcze i pragmatyczne.Organizatorem Warsztatów był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach.
Przedsięwzięcie współorganizowało jedenaście podmiotów: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej; Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”; Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej; Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej; Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie; Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej w Warszawie; Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku; Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach.

Podkategorie