INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

DSC08313_2.jpgW dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu „XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie” nt. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewności. Konteksty poznawcze i pragmatyczne.Organizatorem Warsztatów był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach.
Przedsięwzięcie współorganizowało jedenaście podmiotów: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej; Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”; Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej; Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej; Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie; Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej w Warszawie; Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku; Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach.

945abc73 207b 41c5 bcdb 1a2a1ead0e0e
W dniach 
15-20.04 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie gości w ramach stażu UNESCO wykładowczynię Uniwersytetu w Biszkeku (Kirgistan) Panią doktor JenishkulMołodokeewąSwój pobyt naukowy na naszym Uniwersytecie Pani Doktor rozpoczęła od spotkania z Dyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr. hab. Stanisławem Topolewskim, prof. uczelnipodczas którego zostały poruszone kwestie badań nad polityką publiczną w zakresie bezpieczeństwa środowiska.

W ramach stażu Pani Doktor będzie miała możliwość zapoznania się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej, samorządu terytorialnego i regionalnego w zakresie zarządzania środowiskowego oraz zagadnień związanych bezpieczeństwem ekologicznym, w kontekście prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie badań w dyscyplinie nauk społecznych.

Pobyt na naszym Uniwersytecie będzie także dla Pani DoktorJenishkulMołodokeewejokazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat doświadczeń Polski i innych krajów UE w zakresie polityki środowiskowej w warunkach obecnego kryzysu ekologicznego.

DSC_0322.JPGDr hab. Adam Bobryk, profesor z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu w Siedlcach, został powołany przez prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika na kolejną kadencję do Rady Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W jej skład weszły także dr Małgorzata Burta, Aneta Krajewska, Monika Polak i Marta Sosnowska. Podczas pierwszego posiedzenia dr hab. Adam Bobryk został też wybrany przewodniczącym. W Radzie Programowej MBP działa on od 2005 r. W latach 2005-2015 i ponownie od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach obchodzi w tym roku jubileusz 105-lecia działalności. W swoich zasobach posiada 305 tys. jednostek inwentarzowych, z czego 281 tys. książek i 24 tys. zbiorów specjalnych. Oprócz Biblioteki Głównej funkcjonuje również 5 filii w różnych częściach miasta. Z zasobów korzysta ponad 11 tys. czytelników. Wśród nich osoby pracujące stanowią 46,3%, uczące się i studiujące 32,6%, emeryci, renciści i bezrobotni 21,1%. Średnia liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 381 pozycji. Wiele wskaźników pracy Biblioteki przewyższa średnią krajową. MBP prowadzi także galerię, gdzie prezentowane są wystawy malarstwa, fotografii, grafiki, pokonkursowych prac plastycznych dzieci i młodzieży. Dyrektorem Biblioteki jest od 2021 r. Ewelina Raczyńska.

Podkategorie