INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach po raz piąty przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów o nazwie Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student, który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada szkolenie teoretyczne w Uczelni oraz szkolenie poligonowe. Odbywa się ono w okresie letnim w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Jest to niepowtarzalna możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego.

Od bieżącego roku akademickiego program obejmuje trzy moduły:

  • podstawowy
  • podoficerski
  • oficerski

Dwa pierwsze moduły skierowane są do wszystkich studentów, niezależnie od kierunku i roku studiów.

Moduł podstawowy polega na realizacji podstawowego szkolenia wojskowego poprzez odbycie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednostkach wojskowych.

Moduł podoficerski polega na realizacji programu podoficerskiego szkolenia wojskowego. Składa się części teoretycznej uwzględniającej szkolenie e-learningowe w trakcie roku akademickiego oraz praktycznej organizowanej w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej – w jednym lub dwóch turnusach, które kończy się  egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem studentów na pierwszy stopień podoficerski.

Ostatni - moduł oficerski dedykowany jest osobom, które ukończyły moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Podobnie jak moduł podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch poprzednich modułów kandydaci na oficerów zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) we Wrocławiu. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące. 

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.

Studenci chętni do odbycia przeszkolenia mogą pobrać wnioski o dołączenie do programu w formie elektronicznej 
wniosek ochotnika.doc (dokument niedostępny cyfrowo).

wniosek ochotnika.pdf (dokument niedostępny cyfrowo).

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie (ul. Żytnia 39, pok. 2.40).

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu będą na bieżąco publikowane na stronach naszej uczelni.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 501-591-035 lub (25) 643-18-63

Więcej informacji na temat programu znajduje na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/legia-akademicka/
oraz w linku: Decyzja Szefa MON w sprawie Legii Akademickiej
Materiały szkoleniowe znajdują się w linkuhttps://inob.uph.edu.pl/studenci/legia-akademicka

Link do platformy e-learningowej (PELA): https://la.elearning.wp.mil.pl/

Serdecznie zapraszamy.

 

Koordynator programu:

dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Wydział Nauk Społecznych

tel. (25) 643-18-65 lub 501-591-035