INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach


Plakat Legia Akademicka 2019

Witamy serdecznie !!!

Na tej stronie osoby uczestniczące w programie Legii Akademickiej lub chcące do niego dołączyć będa mogły uzyskać wszelkie materiały informacyjne oraz szkoleniowe.

Dostępne są one poniżej.

Materiały informacyjne:

Akt inauguracji

Ulotka informacyjna 1

Ulotka informacyjna 2

Mapa drogowa

Film promocyjny

Materiały dydaktyczne:

Podstawowy materiał dydaktyczny do szkolenia Legii Akademickiej

Regulamin ogólny SZ RP

Poradnik szeregowego: Część I, Część II, Część III

Poradnik dowódcy drużyny: Część I, Część II, Część III, Część IV

Poradnik dowódcy plutonu

Niezbędnik podoficera

Znaki taktyczne

Topografia

Regulamin działan wojsk lądowych

Taktyka i szkolenie strzeleckie

Organizacja zasadzek

Wyposażenie indywidualne studenta Legii Akademickiej

Zakres wiedzy kandydata do WOT

Vademecum CSAiU

Anatomia i resuscytacja

Ceremoniał wojskowy

Działania nieregularne

Indywidualne wyposażenie medyczne

Łączność

Taktyka

Opcje manewru

Prawa i obowiązki żołnierza

Profilaktyka i dyscyplina wojskowa

Przyrządy celownicze

Służba wewnętrzna

Struktury i wyposażenie sił zbrojnych

Symbole narodowe

Szkolenie ogniowe

Taktyka 1

Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym

Zasady strzelania

Zasady żołnierskiego zachowania

Broń chemiczna

Broń biologiczna

Broń jądrowa

Czynniki warunkujące skuteczne wykonywanie zadań

Określanie odległości od celu

Metody działalności szkoleniowo-metodycznej

Kształtowanie kompetencji przywódczych

Regulamin musztry

Zabezpieczenie bojowe

Zasady zależności żołnierzy

Postępowanie służbowe

Przywództwo wojskowe

Instrukcje eksploatacyjne IPMed, PRS, PRM

Podręcznik walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych

Materiały do samokształcenia dla TSW

Wprowadzenie do przywództwa

Taktyczna opieka nad poszkodowanym

Postępowanie w sytuacjach szczególnych i zagrożenia terrorystycznego

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Funkcjonowanie małych grup społecznych

Ochrona informacji niejawnych

Orientowanie się w terenie bez mapy

Orientowanie i wyznaczanie azymutów

Obowiązki osób funkcyjnych drużyny zmechanizowanej

Podstawowe zadania dowódcy drużyny w zakresie POPL

Terenoznawstwo 1

Powszechna Obrona Przeciwlotnicza

Metodyka szkolenia wojskowego

Taktyka

Armie innych państw