INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

09.05.2024.jpgRozmowa o bezpieczeństwie Polski i NATO we współczesnym środowisku (nie-)bezpieczeństwa z dr. Damianem Jarnickim pt. "Potrzeba nam właściwej percepcji" w tygodniku regionalnym "Echo Katolickie" - nr 19(1498) 9-15 maja 2024 r. (str.18). 

Dostęp online: https://echokatolickie.pl/potrzeba-nam-wlasciwej-percepcji/ i w wersji drukowanej tygodnika

DSC08313_2.jpgW dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu „XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie” nt. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewności. Konteksty poznawcze i pragmatyczne.Organizatorem Warsztatów był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach.
Przedsięwzięcie współorganizowało jedenaście podmiotów: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej; Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”; Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej; Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej; Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie; Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej w Warszawie; Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku; Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach.

945abc73 207b 41c5 bcdb 1a2a1ead0e0e
W dniach 
15-20.04 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie gości w ramach stażu UNESCO wykładowczynię Uniwersytetu w Biszkeku (Kirgistan) Panią doktor JenishkulMołodokeewąSwój pobyt naukowy na naszym Uniwersytecie Pani Doktor rozpoczęła od spotkania z Dyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr. hab. Stanisławem Topolewskim, prof. uczelnipodczas którego zostały poruszone kwestie badań nad polityką publiczną w zakresie bezpieczeństwa środowiska.

W ramach stażu Pani Doktor będzie miała możliwość zapoznania się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej, samorządu terytorialnego i regionalnego w zakresie zarządzania środowiskowego oraz zagadnień związanych bezpieczeństwem ekologicznym, w kontekście prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie badań w dyscyplinie nauk społecznych.

Pobyt na naszym Uniwersytecie będzie także dla Pani DoktorJenishkulMołodokeewejokazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat doświadczeń Polski i innych krajów UE w zakresie polityki środowiskowej w warunkach obecnego kryzysu ekologicznego.

Podkategorie