INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UwS oraz § 3 ust. 4 Ordynacji Wyborczej UwS zarządza się, co następuje:

§ 1 1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne w dniu 13 marca 2024 r. w godz. 11:45 — 14:00, prowadzone przez nauczycieli akademickich będących członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów.
2. Zwalnia się z zajęć dydaktycznych, w dniu 13 marca 2024 r. w godz. 11:45 — 14:00, studentów i doktorantów będących członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Lista nauczycieli akademickich będących członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów: https://www.uws.edu.pl/images/UPH_2023/pliki/ogloszenia/2024-02/UUKW-004-24_2.pdf

1. Na podstawie § 29 ust. 1 Ordynacji Wyborczej UwS, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UwS, zwołuję pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów w kadencji 2024-2028 na dzień 13 marca 2024 r. o godz. 12:00 w auli 0.8A w Budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych.

2. Zgodnie z § 29 ust. 2 Ordynacji Wyborczej UwS, przedmiotem pierwszego w kadencji posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów będzie w szczególności wybór przewodniczącego.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Rekrutacja będzie
przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 30.03.2024 r. Na stronie https://www.uws.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 5/2024 Rektora UPH z dnia 17 stycznia 2024
roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

dr Ola Bareja-Wawryszuk
dr Bartłomiej Suchodolski

Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została dodatkowa tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze letnim roku akademickiego2023/2024.

Osoby, które jeszcze nie dokonały wyboru lub dokonały a przedmiot nie został uruchomiony mają możliwość ponownej rejestracji. 
Szczegóły w załączniku

Podkategorie