INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, odbędą się w dniu 5 marca 20024 r., w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39, w auli 08B.

1) godz. 11.00 – w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach profesora i profesora uczelni

2) godz. 14.00 - w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni

Kandydaci do UKE mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, do którego należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka UKE.

Wypełnione i podpisane dokumenty, można dostarczyć od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 4 marca 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego w dniu 5 marca br., do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata.

Druk zgłoszenia oraz druk zgody wraz z oświadczeniem kandydata dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce „Wybory na kadencję 2024 - 2028”.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany zajęć, ponieważ zajęcia te nie będą uruchomione.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 12:00.

IMG 4476Nasz Uniwersytet z dumą ogłasza swoje zaangażowanie w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy wszystkich na serię wydarzeń, które będą obfitować w kulturowe, edukacyjne i rekreacyjne atrakcje.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.uws.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/uniwersytet-w-siedlcach-gra-w-24-finale-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy

Dnia 24 stycznia o godzinie 13.30 w sali 0.8 B odbędzie się zebranie informacyjno-organizacyjne w sprawie realizacji programu Legia Akademicka. Osoby które zadeklarowały swój udział w programie oraz chętnych do wzięcia w nim udziału serdecznie zapraszamy.

Podkategorie