INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Historia Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie (INoB) sięga roku 2000 r. Powstał wówczas Instytut Nauk Społecznych, który bardzo szybko zaangażował się w działalność naukową poświęconą zagadnieniom nauk politycznych, najnowszej historii politycznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, polityki społecznej i ekonomicznej mającą swoje odzwierciedlenie w kształceniu na kierunku Politologia. Studia te prowadzone były w następujących specjalnościach: bezpieczeństwo narodowe, integracja europejska, studia wschodnioeuropejskie, marketing polityczny i dyplomacja współczesna.
W 2007 r. Instytut uzyskał uprawnienia do kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W 2010 r. Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk wojskowych, przekształcone następnie w 2011 r. w uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Rozwój naukowy pracowników oraz poszerzanie oferty edukacyjnej sprawiły, iż Instytut Nauk Społecznych w 2012 r. został przekształcony w Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (INSiB). W roku akademickim 2013/2014 oferta dydaktyczna Instytutu została wzbogacona o studia III stopnia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Ważnym wydarzeniem w historii Instytutu było uruchomienie kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne (rok akademicki 2017/2018), który w znakomity sposób rozszerza dotychczasową formułę pracy jednostki, będąc atrakcyjną alternatywą dla dotychczas realizowanych kierunków kształcenia. Kolejnym kierunkiem studiów, który wzbogacił ofertę dydaktyczną Instytutu jest Kryminologia. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
Od 1 października 2019 r. Instytut znalazł się w strukturze Wydziału Nauk Społecznych. Zmiana ta podyktowana została nowym stanem prawnym wynikającym z reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0).
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie realizując potrzeby edukacyjne wynikające ze zmian na rynku pracy w 2021 przygotował nową ofertę studiów na kierunku Bezpieczeństwo Informacyjne, zaś w 2022 r. na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi studia na kierunkach: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,  kryminologia oraz studia na kierunku National security, realizowane w języku angielskim. W ofercie studiów znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Powołani do pełnienia obowiązków władz Instytutu:  
 
  • w okresie od 1 października 2001 r. do 30 września 2003 r.

Dyrektor: dr hab. Józef Jaroń, prof. nadzw.

Wicedyrektor: dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. nadzw

  • od 1 października 2003 r. do 30 września 2012 r. 

Dyrektor: dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. nadzw.

Wicedyrektor: dr Izabela Aldona Trzpil (2003- 2009)

Wicedyrektor: dr Mariusz Kubiak (2009-2012)

  • od 1 września 2012 r.do 31 sierpnia 2016 r.

Dyrektor: dr hab. Mirosław Minkina, prof. nadzw.

Wicedyrektor: dr Beata Gałek (od 1 listopada 2012)  

  • od 1 września 2016 r.do 31 sierpnia 2020 r.

Dyrektor: dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni

Wicedyrektor: dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni

  • od 1 września 2020 r.

Dyrektor: dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni

Wicedyrektor: dr Agnieszka Araucz-Boruc