INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie mieści w budynku Wydziału Nauk Społecznych obok Biblioteki Głównej.

Budynek Wydziału Nauk Społecznych


Tu mieści się Instytut Nauk o Bezpieczeństwie.


Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Stanisław Topolewski, profesor uczelni

Zastępcą Dyrektora Instytutu jest dr Agnieszka Araucz – Boruc

Sekretariat Instytutu mieści się w pokoju 2.40.


Sekretariat Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
Tu mieści się Sekretariat Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.


Budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt i jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi sześć kierunków studiów:

 • bezpieczeństwo informacyjne,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • kryminologia oraz studia na kierunku
 • National security w języku angielskim.

Są to studia pierwszego i drugiego stopnia.

Na kierunkach tych można wybrać fakultety, które przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Nauka na prowadzonych kierunkach studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Zdobyta wiedza i umiejętności obejmują:

 • istotę bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego,
 • zadania, kompetencje, budowę struktur i zasady współpracy instytucji utrzymujących bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

Absolwenci kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie umieją samodoskonalić się i wykonywać pracę naukowo-badawczą.

W Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie działają następujące zespoły badawcze:

 • Zespół Badań Teoretycznych i Praktycznych Wymiarów Bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, Zespół Badań Problemów Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Zespół Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne,
 • Zespól Badań Podstaw Poznawczych i Kultury Bezpieczeństwa,
 • Zespół Badań Współczesnych Wojen, Konfliktów Zbrojnych, Kryzysów i Sporów,
 • Zespół Badań Wymagań i Potrzeb Edukacji dla Bezpieczeństwa,
 • Zespół Badań Problematyki Przestępczości i Zjawisk Patologii Społecznej.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie mieści się na terenie nowoczesnego budynku Wydziału Nauk Społecznych, w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Głównej. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt i jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób odpowiadający najwyższym standardom nauczania oraz potrzebom osób z niepełnosprawnościami.