INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

 

DECYZJA NR 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania nowych członków Rady Dyscypliny Nauk
o Bezpieczeństwie


DECYZJA NR 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania zespołów ds. monitorowania procesu ewaluacji działalności naukowej

DECYZJA NR 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej


DECYZJA NR 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 5/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej


DECYZJA NR 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu nowego kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa informacji

DECYZJA NR 7/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 9/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 10/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 11/2021 z dnia 19 maja 2021r. w sprawie powołania komisji doraźnej


DECYZJA NR 12/2021 z dnia 20 maja 2021r. w sprawie powołania komisji doraźnej


DECYZJA NR 13/2021 z dnia 25 maja 2021r. w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 14/2021 z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 15/2021 z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 16/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany w składzie  Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

DECYZJA NR 17/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo informacyjne I stopnia w języku angielskim

DECYZJA NR 18/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

DECYZJA NR 19/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 1/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 2/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 3/2022 z dnia 21 lutego 2022 rokuw sprawie powołania członków Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

DECYZJA NR 4/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów nowego kierunku pod nazwą bezpieczeństwo międzynarodowe

DECYJZA NR 5/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. prowadzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

DECYZJA NR 6/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie realizacji zadań przez doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

DECYJZA NR 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 9/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

DECYZJA NR 10/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie powołania komisji stałej ds. Indywidualnych Planów Badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

DECYZJA NR 11/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. promocji Instytutu

DECYZJA 12/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji doraźnej

DECYZJA NR 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany sekretarza w postępowaniach o nadanie stopnia doktora