INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

 

WYKAZ OPIEKUNÓW GRUP STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

STUDIA STACJONARNE


 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE – studia stacjonarne I. stopnia

I rok

dr Andrzej Dana

II rok

dr Damian Jarnicki

III rok dr Beata Gałek 

 

 BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - studia stacjonarne I. stopnia

II rok

dr Damian Jarnicki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia stacjonarne I. stopnia

I rok

dr Joanna Ważniewska

II rok

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek

III rok

dr Sylwia Zakrzewska

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia stacjonarne I. stopnia

III rok

dr Grzegorz Wierzbicki

 

KRYMINOLOGIA - studia stacjonarne I. stopnia

I rok

dr Grzegorz Wierzbicki

II rok

dr Agnieszka Araucz-Boruc

III rok

dr Daria Krzewniak 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia stacjonarne II. stopnia

I rok

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek

II rok

dr Renata Tarasiuk 

 

KRYMINOLOGIA - studia stacjonarne II. stopnia

I rok

dr Daria Krzewniak

II rok

dr Joanna Kufel-Orłowska

 

WYKAZ OPIEKUNÓW GRUP STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

STUDIA NIESTACJONARNE


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia niestacjonarne I. stopnia

I rok

dr Grzegorz Stolarski

II rok

dr Joanna Ważniewska

III rok

dr Marta Sara Stempień

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia niestacjonarne I. stopnia

I rok

dr Marlena Drygiel-Bielińska

II rok

dr Maryla Fałdowska 

II rok

dr Andrzej Dana

 KRYMINOLOGIA - studia niestacjonarne I. stopnia

I rok

dr Joanna Kufel-Orłowska

II rok

dr Grzegorz Wierzbicki

III rok dr Jan Świerczewski

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia niestacjonarne II. stopnia

I rok

dr Marta Sara Stempień

II rok

dr Sylwia Zakrzewska