INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet w Siedlcach

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu

„WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE”, nt.

„DROGI DO POKOJU”

/hybrydowa forma obrad/

 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

30 listopada – 1 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

Informacja o konferencji pdf

Informacje organizacyjne pdf

Karta zgłoszenia doc

Karta zgłoszenia pdf

Invitation pdf

Organizational information pdf    

Conference registration card doc

Conference registration card pdf

Program konferencji pdf

 

Linki do uczestnictwa w formule online dostępne są poniżej: